Kursanmälan och Sensus studieförbund

Svenska kyrkan Tjörn samarbetar i olika arrangemang med Sensus studieförbund. Så här behandlar vi personuppgifter när vi samarbetar.

När vi erbjuder kurs eller annat arrangemang samarbetar vi vanligtvis med Sensus studieförbund. Det kan exempelvis röra sig om deltagande i kyrkokören eller liknande. Vi och Sensus kommer vara tydliga med att vi samarbetar innan du anmäler intresse till en sådan verksamhet.

Om du anmäler intresse kommer vissa av dina personuppgifter, såsom namn, personnummer och e-postadress samt i vissa fall även uppgifter om specialkost, att skickas till Sensus i syfte att de ska kunna uppfylla sin del av samarbetet. Sensus och Svenska kyrkan Tjörn ansvarar alltid självständigt för den behandling av personuppgifter vi utför inom ramen för våra respektive verksamheter.

Svenska kyrkan Tjörn ansvarar för den behandling vi utför för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som medlem, medan Sensus ansvarar för den behandling av personuppgifter som krävs för att kunna tillhandahålla studiecirklar, kurser och andra arrangemang i egenskap av studieförbund i enlighet med Folkbildningsrådets kriterier.

Vid frågor om hur dina personuppgifter behandlas av Sensus ska du i första hand vända dig till dem på e-postadressen dataskydd@sensus.se. Om du är osäker kan du dock alltid kontakta Svenska kyrkan Tjörn så hjälper vi dig att komma rätt.