Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmation

Vad är viktigt för ett gott liv? Vem är jag och vem vill jag vara? När du är konfirmand finns möjlighet att fundera på sådant som vi kanske inte gör varje dag. Du får åka på läger, lära känna nya människor eller lära känna gamla vänner på nytt sätt.

Du som bor på Tjörn får en inbjudan till konfirmationsläsning det år du fyller 14 år. 

Om du inte har fått inbjudan i början av sommaren, eller inte bor på Tjörn, ring expeditionen, 0304 66 00 55, så skickar vi ut den till dig.

Var kan jag konfirmera mig?

Du kan läsa i vilken församling du vill, där du har dina kompisar eller har nära till kyrka och församlingshem. Vardag eller helg? Termin eller sommar? Du väljer ett alternativ som passar dig! 

Särskilt stöd

En del av oss är på grund av olika synliga eller osynliga funktionshinder och handikapp i behov av särskilt stöd. Kontakta oss så kan vi hjälpa till med en konfirmationsundervisning som passar just dig.

Gemensamt

Några saker är gemensamma för alla konfirmander oavsett vilken grupp man väljer. Det är till exempel:
* Åka på läger, minst 4 dygn. 
* Att delta i gudstjänster, minst 12 stycken.
* Att vara med på två gemensamma lördagar (julkrubbevandring och påskvandring) med alla konfirmander på Tjörn.

Våra grupper leds av församlingspedagoger, diakoner och präster. Det kan också finnas ideella unga ledare som själva konfirmerades för något eller några år sedan och som vet hur det är att vara konfirmand.

När man varit konfirmand kanske man vill vara med som ledare. Då har Svenska kyrkan olika ledarutbildningar som man kan vara med på.

Behöver jag vara döp?

Du behöver inte vara döpt för att vara med under konfirmationstiden. Men eftersom konfirmationen i sig betyder att du bekräftar (konfirmerar) ditt dop så förutsätts det att du låter döpa dig om du ska konfirmeras.

Dopfunt och ljus
Bild: Sebastian Streith

Dopet visar att du är en del av en gemenskap som sträcker sig över hela jorden. Svenska kyrkan godkänner alla kristna samfunds dop. Är du inte döpt och döps under konfirmandtiden, medför det också att du blir medlem i Svenska kyrkan.

Dop av konfirmander sker ofta i samband med läger, eller vid en dopgudstjänst tillsammans med din familj eller dina vänner. Du bestämmer själv tillsammans med prästen vad som passar dig bäst.

Här anmäler du dig till konfirmationsläsning hos Svenska kyrkan Tjörn 2018-2019. Du har fyra olika grupper att välja mellan.

Följande fyra alternativ kan du välja mellan. 1. Gröna soffan 2. Livets pärlor 3. Upptäckargruppen 4. Lovkonfa Välj vilket alternativ som passar dig bäst. Välj också vilket alternativ som fungerar i andra hand (och ev tredje hand) - om gruppen du valt i första hand blir full.

Fler grupper att välja mellan

Om inte konfirmandgrupperna på Tjörn skulle passa dig i tid eller urval finns det grupper i hela landet. Nedan hittar du en webbsida, med konfirmandsök,  där du kan söka grupper på andra platser i Svenska kyrkan.

Huvudansvarig för hela konfirmandteamet är:

Erika Andersson

Erika Andersson

Svenska kyrkan Tjörn

Församlingspedagog