Svenska kyrkan Tjörn

Prata med oss

Till innehållet

Konfirmation

Vad är viktigt för ett gott liv? Vem är jag och vem vill jag vara? När du är konfirmand finns möjlighet att fundera på sådant som vi kanske inte gör varje dag. Du får åka på läger, lära känna nya människor eller lära känna gamla vänner på nytt sätt.

Du som bor på Tjörn får en inbjudan till konfirmationsläsning det år du fyller 14 år. I inbjudan finns information om de olika valen du kan göra. Först kommer ett vykort som skickades ut 27 april. Sedan kommer en folder som skickas i slutet av maj. I den kommer du att kunna läsa de alternativ som kommer att finnas för dig som vill konfirmationsläsa.

Om du inte har fått inbjudan i början av sommaren, eller inte bor på Tjörn, ring expeditionen, 0304 66 00 55, så skickar vi ut den till dig.

Var kan jag konfirmera mig?
Du kan läsa i vilken församling du vill, där du har dina kompisar eller har nära till kyrka och församlingshem. Vardag eller helg? Termin eller sommar? Du väljer ett alternativ som passar dig! 

Särskilt stöd
En del av oss är på grund av olika synliga eller osynliga funktionshinder och handikapp i behov av särskilt stöd. Kontakta oss så kan vi hjälpa till med en konfirmationsundervisning som passar just dig.

Huvudansvarig för hela konfirmandteamet är:

Erika Andersson

Erika Andersson

Svenska kyrkan Tjörn

Församlingspedagog, Fritidspedagog

Direkt: 0733 230 535