Foto: Lisa Säll

Konfirmation

Vad är viktigt för ett gott liv? Vem är jag och vem vill jag vara? När du är konfirmand finns möjlighet att fundera på sådant som vi kanske inte gör varje dag. Vi tar oss tiden att samtala om de stora frågorna. Dessutom får du åka på läger, lära känna nya människor eller lära känna gamla vänner på ett nytt sätt.

Du har fyra olika grupper att välja mellan. Läs mer i vår konfirmationsfolder eller på varje grupps respektive sida. Foldern har skickats ut till alla som bor på Tjörn och som i år fyller 14 år. 

Vi börjar ta emot anmälan 11 juni och sista anmälningsdag är 27 augusti.      Anmälningsformulär finns längre ner. Observera att du måste ange ett andrahandsalternativ vid anmälan. 

Var kan jag konfirmera mig?

Du kan läsa i vilken församling du vill, där du har dina kompisar eller har nära till kyrka och församlingshem. Vardag eller helg?  Du väljer det alternativ som passar dig! Vi har fyra olika konfirmandalternativ och vi gör allt vi gör allt vi kan för att du ska få den grupp som du valt i första hand. 

Om du inte har fått foldern i början av sommaren, eller inte bor på Tjörn, ring expeditionen, 0304 66 00 55, så skickar vi ut den till dig.

Särskilt stöd

En del av oss är på grund av olika synliga eller osynliga funktionshinder och handikapp i behov av särskilt stöd. Kontakta oss så kan vi hjälpa till med en konfirmationsundervisning som passar just dig.

Gemensamt

Några saker är gemensamma för alla konfirmander oavsett vilken grupp man väljer. Det är till exempel:
* Åka på läger, minst 4 dygn. 
* Att delta i minst 12 olika gudstjänster.
* Att vara med på två gemensamma lördagar med alla konfirmander på Tjörn.(Julkrubbevandring 4 december 2021 och påskvandring 9 april  2022).

Våra grupper leds av församlingspedagoger, diakoner och präster. Det kan också finnas ideella unga ledare som själva konfirmerades för något eller några år sedan och som vet hur det är att vara konfirmand.

När man varit konfirmand kanske man vill vara med som ledare. Då har Svenska kyrkan olika ledarutbildningar som man kan vara med på.

Här anmäler du dig till konfirmationsläsning hos Svenska kyrkan Tjörn 2020-2021. Du har fyra olika grupper att välja mellan.

Följande fyra alternativ kan du välja mellan. 1. Gröna soffan 2. GUD och Berlin 3. Upptäckargrupp 4. Helgkonfirmation. Välj vilket alternativ som passar dig bäst. Välj också vilket alternativ som fungerar i andra hand (och ev tredje hand) - om gruppen du valt i första hand blir full.

Är du som vill konfirmeras döpt?

Behöver jag vara döpt?

Du behöver inte vara döpt för att vara med under konfirmationstiden. Men eftersom konfirmationen i sig betyder att du bekräftar (konfirmerar) ditt dop så förutsätts det att du låter döpa dig innan konfirmationsgudstjänsten. 

Dop av konfirmander sker ofta i samband med läger, eller vid en dopgudstjänst tillsammans med din familj eller dina vänner. Du bestämmer själv tillsammans med prästen vad som passar dig bäst.

Dopet visar att du är en del av en gemenskap som sträcker sig över hela jorden. Svenska kyrkan godkänner alla kristna samfunds dop. Är du inte döpt och döps under konfirmandtiden, medför det också att du blir medlem i Svenska kyrkan.

 

Fler grupper att välja mellan i landet

Om inte konfirmandgrupperna på Tjörn skulle passa dig i tid eller urval finns det grupper i hela landet. Nedan hittar du en webbsida, med konfirmandsök,  där du kan söka grupper på andra platser inom Svenska kyrkans olika församlingar. 

Huvudansvarig för konfirmandteamet är:

Lisa Säll

Lisa Säll

Svenska kyrkan Tjörn

Församlingspedagog