Klädesholmens kyrka
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Klädesholmens kyrka

Kyrkan är invigd 1794.

Kyrkvägen 10, 471 51 Klädesholmen

Hållplats: Klädesholmen östra

Det finns några få parkeringsplatser utanför kyrkan.

Under sillperioden i slutet på 1700-talet ökade Klädesholmens befolkning dramatiskt. En frivillig insamling till en kyrka startade den 4 april 1793 och på hösten samma år stod kyrkan färdig. Den blev dock invigd först året därpå eftersom man behövde tillstånd från kungen. Det var meningen att kyrkan skulle rivas när sillfisket tog slut, men den står kvar än idag. Klädeshol­mens kyrka är Tjörns pastorats äldsta kyrka.

Altaret
Altartavlan är målad i tre avdelningar. Närmast al­taret finns en tavla med texten ur 1 Kor 11:26. Den mittersta tavlan visar korsfästelsen och över ser man Jesus uppståndelse Längst upp på altaruppsatsen finns symbolen för Guds allseende öga.

Orgeln
Olof Hammarberg, Göteborg, byggde år 1989 kyr­kans orgel.

Altaret i Klädesholmens kyrkan
Altaret i Klädesholmens kyrkan Foto: Tina Augustsson

Kristallkronan
Den stora kristallkronan med prismor och 24 ljus längst fram i kyrkan skänktes av kapten Bernhard Myrén efter att han och hans besättning utfört en lyckad bärgning år 1879.

Kyrkklockorna
År 1797 fick kyrkan sin första kyrkklocka, gjuten av Johan Björkman i Gö­teborg. År 1963 fick kyrkan ännu en klocka, gjuten hos M och E Ohlssons klockgjuteri i Ystad. På ena sidan är ett uppståndelsemotiv ingraverat. På andra sidan en vers av dåvarande skolkantor Anders Bengtsson.

Dopfunten
Dopfunten är från 1916 och huggen i grå bohusgranit hos Anton Olsson i Tanum. Runt kanten på dopfatet står det ”Den som tror och blifver döpt han ska varda salig” (Mark 16:16). Dopfunten skänktes av Flathol­mens sill vadbolag.

Votivskeppet
Votivskeppet (ett slags modellskepp) som finns i kyrkan är från 1803. Det är avsett som gåva till tacksägelse till Gud för att beskydda sjömän. Skeppen skänktes ofta av en sjöman eller fiskare som har blivit räddad i sjönöd, och kyrkan ska föra människorna över tidens stormiga hav till en annan värld, himlens strand.

Klädesholmens församlingshem

Svenska kyrkan har inget eget församlingshem på Klädesholmen. Istället samverkar vi med EFS som har en samlingslokal bredvid Klädesholmens kyrka.