En person slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Förtroendevalda och protokoll

Pastorat och församlingar styrs av förtroendevalda. Vart fjärde år är det kyrkoval. Då kan alla medlemmar i kyrkan rösta om vilka personer som ska styra Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan Tjörn är ett pastorat, med en kyrkoherde och fyra församlingar, Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla.

I varje församling finns ett församlingsråd som är ansvarig för all verksamhet i församlingen. Övergripande för pastoratet finns ett kyrkoråd som har budgetansvar och personalansvar. Kyrkorådet och församlingsråden utses av det direktvalda kyrkofullmäktige.

Nedan hittar du uppgifter om vem som är ordförande i de olika organen och deras protokoll.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige väljs direkt av väljarna. De träffas cirka 4 gånger om året, tar beslut om bland annat budget och bokslut. Kyrkofullmäktige utser också kyrkoråd och församlingsråden.

Kyrkofullmäktige

Kyrkoråd

Kyrkorådet, som väljs och utses av kyrkofullmäktige,  träffas cirka 6 gånger om året, tar beslut om frågor som rör hela pastoratet. Till exempel frågor som rör personal, ekonomi och fastigheter.

Kyrkorådet

Församlingsråd

Församlingsråden, som finns i varje församling träffas ungefär en gång i månaden och beslutar om frågor som rör församlingen, exempel verksamheter. Församlingsråden utses av kyrkofullmäktige.

Klövedals församlingsråd
Rönnängs församlingsråd
Stenkyrka församlingsråd
Valla församlingsråd

Kyrkoval

Var fjärde år är det kyrkoval och då väljs nya personer som ska styra kyrkan. Alla medlemmar som fyllt 16 år senast på valdagen får rösta och man röstar i tre val, ett på riksnivå, ett på stiftsnivå och ett på pastoratsnivå. Nästa kyrkoval är september 2025. 

Valnämnden

Valnämnden är ansvarig för genomförandet av kyrkovalet på Tjörn. 

Ordförande i Valnämnden

Annika Andersson
annika.b.andersson@vgregion.se

Valnämnd

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.