En person slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Förtroendevalda/protokoll

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då kan alla medlemmar i kyrkan rösta om vilka personer som ska styra Svenska kyrkan. Församlingarna och pastoraten styrs av förtroendevalda.

Svenska kyrkan Tjörn är ett pastorat, med en kyrkoherde och fyra församlingar, Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla.

I varje församling finns ett församlingsråd som är ansvarig för all verksamhet i församlingen. Övergripande för pastoratet finns ett kyrkoråd som har budgetansvar och personalansvar. Kyrkorådet och församlingsråden utses av det direktvalda kyrkofullmäktige.

Nedan hittar du uppgifter om vem som är ordförande i de olika organen och deras protokoll.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige väljs direkt av väljarna. De träffas ca 4 gånger om året, tar beslut om bland annat budget och bokslut. Kyrkofullmäktige utser också kyrkoråd och församlingsråden.

Kyrkoråd

Kyrkorådet, som väljs och utses av kyrkofullmäktige,  träffas ca 6 gånger om året, tar beslut om frågor som rör hela pastoratet. Till exempel frågor som rör personal, ekonomi och fastigheter.

Församlingsråd

Församlingsråden, som finns i varje församling träffas ungefär en gång i månaden och beslutar om frågor som rör församlingen, exempel verksamheter. Församlingsråden utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkoval

Var fjärde år är det kyrkoval och då väljs nya personer som ska styra kyrkan. Alla medlemmar som fyllt 16 år senast på valdagen får rösta och man röstar i tre val, ett på riksnivå, ett på stiftsnivå och ett på pastoratsnivå. Nästa kyrkoval är september 2025.

Här kan du läsa mer om kyrkovalet

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Valnämnden

... är ansvarig för genomförandet av kyrkovalet på Tjörn. Du hittar alla uppgifter och vilka som ingår i valnämnden här>>

Ordförande i Valnämnden

Annika Andersson
annika.b.andersson@vgregion.se

 

Ordförandeklubba och Kyrkoordningen

Kyrkofullmäktige Svenska kyrkan Tjörn 2022-2025

Kyrkofullmäktige väljs vart fjärde år vid kyrkovalet.

Kyrkorådet

Kyrkorådet har omsorg om församlingslivet och, tillsammans med kyrkoherden, att Svenska kyrkan Tjörns grundläggande uppgift (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) blir utförd.

Någon klubbar med en ordförandeklubba.

Församlingsråd

Det finns fyra församlingsråd på Tjörn: Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla. Församlingsråden är församlingens styrelse.