Församlingsråd

Det finns fyra församlingsråd på Tjörn: Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla. Församlingsråden är församlingens styrelse.

Församlingsråden utses av kyrkofullmäktige och finns i de fyra församlingarna. Församlingsrådens uppgift regleras i kyrkoordningen 4 kap §§ 20-27>>

FÖRSAMLINGSRÅD

4 kap. Kyrkoråd och församlingsråd

20 §       Av 2 kap. 8 § framgår att det i varje församling som ingår i ett pastorat ska finnas ett församlingsråd som styrelse.

Församlingsrådets uppgifter

21 § Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Ordförande Klövedals församlingsråd

Susanne Lavén
Tel. 0735 659 324

Ordförande Stenkyrka församlingsråd

Maria Eliasson
Tel. 0702 83 80 39

Ordförande Rönnängs församlingsråd

Mats Berntsson
Tel. 0761 67 30 28

Ordförande Valla församlingsråd

Inger Bengtsson
Tel. 0702 58 17 16

Nedan hittar du all information om alla församlingsråden.

Klövedals kyrka

Församlingsråd Klövedal

Ordförande 2022-2025: Susanne Lavén

Rönnängs kyrka

Församlingsråd Rönnäng

Ordförande 2022-2025: Mats Berntsson

Stenkyrka kyrka

Församlingsråd Stenkyrka

Ordförande 2022-2025, Maria Eliasson

Valla kyrka

Församlingsråd Valla

Ordförande 2022-2025: Inger Bengtson