Ordförandeklubba
Foto: Carina Etander Rimborg

Församlingsråd

Det finns fyra församlingsråd på Tjörn: Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla. Församlingsråden är församlingens styrelse.

Församlingsråden utses av kyrkofullmäktige och finns i de fyra församlingarna. Församlingsrådens uppgift regleras i kyrkoordningen 4 kap §§ 20-27>>

FÖRSAMLINGSRÅD

4 kap. Kyrkoråd och församlingsråd

20 §       Av 2 kap. 8 § framgår att det i varje församling som ingår i ett pastorat ska finnas ett församlingsråd som styrelse.

Församlingsrådets uppgifter

21 § Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Ordförande Klövedals församlingsråd

Susanne Lavén
Tel. 0735 659 324

Ordförande Stenkyrka församlingsråd

Maria Eliasson
Tel. 0702 838 039

Ordförande Rönnängs församlingsråd

Bert Olsson 0705 93 79 64

Ordförande Valla församlingsråd

Inger Bengtsson
Tel. 0702 58 17 16

Nedan hittar du alla information om alla församlingsråden.