Valla kyrka
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Församlingsråd Valla

Ordförande 2022-2025: Inger Bengtson

Vallas församlingsråd är vald av kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn efter hörande av församlingen.

Vallas församlingsråd består av tio ordinarie ledamöter och fem ersättare. Mandatperioden är fyra år. (Se protokoll KF §§ 20-23 den 2020-12-20)

Ledamöter:

 • Inger Bengtson, ordförande
 • Ragnhild Vedenbrant, vice ordförande
 • Margareta Hagberg
 • Margareta Klars
 • Sune Berndtsson
 • Anna Selse
 • Martin Johansson
 • Thomas Strömberg
 • Ulf Mellin

Ersättare:

 • Björn Sporrong
 • Anita Ekström
 • Elisabet Bengtsson
 • Ann-Britt Johansson
 • Toivo Wiskari

Präst

Malin Ringfelter

Protokoll: