Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsråd Valla

Ordförande Inger Bengtson (2018-2021)

Vallas församlingsråd är vald av kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn efter hörande av församlingen.

Vallas församlingsråd består av tio ordinarie ledamöter ochfemersättare. (Beslut i kyrkofullmäktige 18 dec 2017) Mandatperioden är fyra år. (KF prot 2017-12-18 §§20-23)

Ledamöter:

 • Bengt Bärås
 • Margareta Hagberg
 • Margareta Klars
 • Ragnhild Vedenbrant, vice ordförande
 • Elisabet Bengtsson
 • Bo Svensson
 • Inger Bengtson, ordförande
 • Lars-Olof Henriksson
 • Björn Sporrong
 • Georg Strömbom

Ersättare:

 • Inger Lundberg
 • Sune Berndtsson
 • Marianne Gustavsson
 • Ann-Brritt Johansson
 • Christy Widdon

Präst

Malin Ringfelter

Protokoll: