Valla kyrka
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Församlingsråd Valla

Ordförande Inger Bengtson (2018-2021)

Vallas församlingsråd är vald av kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn efter hörande av församlingen.

Vallas församlingsråd består av tio ordinarie ledamöter ochfemersättare. (Beslut i kyrkofullmäktige 18 dec 2017) Mandatperioden är fyra år. (KF prot 2017-12-18 §§20-23)

Ledamöter:

 • Inger Bengtson, ordförande
 • Ragnhild Vedenbrant, vice ordförande
 • Elisabet Bengtsson
 • Margareta Hagberg
 • Lars-Olof Henriksson
 • Margareta Klars
 • Björn Sporrong
 • Georg Strömbom
 • Bo Svensson

Ersättare:

 • Sune Berndtsson
 • Marianne Gustafsson
 • Ann-Britt Johansson
 • Christy Widdon
 • vakant

Präst

Malin Ringfelter

Protokoll: