Stenkyrka kyrka
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Församlingsråd Stenkyrka

Ordförande 2022-2025, Maria Eliasson

Församlingsrådet är församlingens styrelse.

Stenkyrka församlingsråd är vald av kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn efter hörande av församlingen.

Stenkyrka församlingsråd består av tio ordinarie ledamöter och sex ersättare. Mandatperioden är fyra år. (Se KF protokoll §§ 12-15 den 2020-12-20 och § 7 den 2023-05-15 )

Ledamöter

 • Maria Eliasson, ordförande
 • Mikael Pettersson, vice ordförande
 • Henry Hermansson
 • Inger Johannisson
 • Inga Olsson
 • Marie Kristiansson
 • Gunilla Johansson
 • Maria Bäckersten
 • Lisbeth Hammar
 • Magda Engblom

Ersättare:

 • Lena Arvidsson
 • Tina Baudino
 • Sofie Larsson
 • Lena Rohlén
 • Jan Magnusson

Den sjätte ersättarplatsen är vakant.

Präst

Anne Liisasdotter

Protokoll: