Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsråd Stenkyrka

Ordförande Maria Eliasson (2018-2021)

Församlingsrådet är församlingens styrelse.

Stenkyrka församlingsråd är vald av kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn efter hörande av församlingen.

Stenkyrka församlingsråd består av tio ordinarie ledamöter och sex ersättare. Mandatperioden är fyra år. (KF prot 2017-12-18 §§12-15)

Ledamöter

 • Marie Kristiansson
 • Maria Eliasson, ordförande
 • Jan Rydberg
 • Inga Olsson
 • Margit Karlsson
 • Mikael Pettersson
 • Inger Johansson
 • Gunilla Johansson
 • Lena Arvidsson
 • Martin Johansson

Ersättare:

 • Maria Bäckersten
 • Lisbeth Hammar
 • Birgitta Söderström
 • Monica Pettersson
 • Inger Johannisson
 • Tina Baudino

Präst

Jaana Pollari Lindström

Protokoll: