Stenkyrka kyrka
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Församlingsråd Stenkyrka

Ordförande 2022-2025, Maria Eliasson

Församlingsrådet är församlingens styrelse.

Stenkyrka församlingsråd är vald av kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn efter hörande av församlingen.

Stenkyrka församlingsråd består av tio ordinarie ledamöter och sju ersättare. Mandatperioden är fyra år. (KF prot 2020-12-20 §§ 12-15 )

Ledamöter

 • Maria Eliasson, ordförande
 • Mikael Pettersson, vice ordförande

 • Henry Hermansson
 • Inger Johannisson
 • Maria Sandberg
 • Marie Kristiansson
 • Gunilla Johansson
 • Maria Bäckersten
 • Lisbeth Hammar
 • Magda Engblom

Ersättare:

 • Inga Olsson
 • Lena Arvidsson
 • Matilda Persson
 • Tina Baudino
 • Sofie Larsson
 • Lena Rohlén
 • Jan Magnusson

Präst

Jaana Pollari Lindström

Protokoll: