Stenkyrka kyrka
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Församlingsråd Stenkyrka

Ordförande Maria Eliasson (2018-2021)

Församlingsrådet är församlingens styrelse.

Stenkyrka församlingsråd är vald av kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn efter hörande av församlingen.

Stenkyrka församlingsråd består av tio ordinarie ledamöter och sex ersättare. Mandatperioden är fyra år. (KF prot 2017-12-18 §§12-15)

Ledamöter

 • Maria Eliasson, ordförande
 • Margit Karlsson, vice ordförande
 • Birgitta Söderström, andre vice ordförande
 • Lena Arvidsson
 • Maria Bäckersten
 • Gunilla Johansson
 • Marie Kristiansson
 • Inga Olsson
 • Mikael Petersson
 • Jan Rydberg

Ersättare:

 • Tina Baudino
 • Lisbeth Hammar
 • Henry Hermansson
 • Inger Jensnäs
 • Inger Johannisson
 • Inger Johansson

Präst

Jaana Pollari Lindström

Protokoll: