Rönnängs kyrka
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Församlingsråd Rönnäng

Ordförande Bert Olsson (2018-2021)

Församlingsrådet är församlingens styrelse.

Rönnängs församlingsråd är vald av kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn efter hörande av församlingen.

Rönnängs församlingsråd består av tolv ordinarie ledamöter och sju ersättare. Mandatperioden är fyra år. (KF prot 2017-12-18 §§24-27)

Valda ledamöter:

 • Bert Olsson, ordförande
 • Berne Petersson, vice ordförande
 • Annika Andersson
 • Egon Aronsson
 • Bengt-Rune Axelsson
 • Mats Berntsson
 • Monika Grönlund
 • Elisabet Ivarsson
 • Eva Kjellberg
 • Sven-Inge Kristensson
 • Lena Persson
 • Josephine Wikström

Ersättare:

 • Lillvor Aronsson
 • Solveig Börjesson
 • Brita Johansson
 • Karin Tallvik
 • Lisbeth Åberg

Präst

Janåke Hansson

Protokoll: