Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsråd Rönnäng

Ordförande Bert Olsson (2018-2021)

Församlingsrådet är församlingens styrelse.

Rönnängs församlingsråd är vald av kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn efter hörande av församlingen.

Rönnängs församlingsråd består av tolv ordinarie ledamöter och sju ersättare. Mandatperioden är fyra år. (KF prot 2017-12-18 §§24-27)

Valda ledamöter:

 • Bert Olsson, ordförande
 • Bengt-Rune Axelsson
 • Mats Berntsson
 • Annika Andersson
 • Sven-Inge Kristensson
 • Berne Petersson, vice ordförande
 • Els-Marie Larsson (avliden januari 2018)
 • Monika Grönlund
 • Josephine Wikström
 • Elisabet Ivarsson
 • Eva Kjellberg
 • Egon Aronsson

Ersättare:

 • Peter Gullmarstrand
 • Lena Persson
 • Solveig Börjesson
 • Lillvor Aronsson
 • Lisberg Åberg
 • Bengt Andersson
 • Brita Johansson

Präst

Janåke Hansson

Protokoll: