Rönnängs kyrka
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Församlingsråd Rönnäng

Ordförande 2022-2025: Mats Berntsson

Församlingsrådet är församlingens styrelse.

Rönnängs församlingsråd är vald av kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn efter hörande av församlingen.

Rönnängs församlingsråd består av tolv ordinarie ledamöter och sex ersättare. Mandatperioden är fyra år. (Se protokoll KF §§ 24-27 den 2020-12-20 och § 13 den 2022-10-10)

Valda ledamöter:

 • Mats Berntsson, ordförande
 • Berne Petersson, vice ordförande
 • Annika Andersson
 • Bengt-Rune Axelsson
 • Per-Aste Persson
 • Elisabeth Ivarsson
 • Maria Hult
 • Josephine Wikström
 • Solveig Börjesson
 • Lena Persson
 • Eva Kjellberg
 • Egon Aronsson

Ersättare:

 • Gösta Andersson
 • Allan Andersson
 • Irene Kristensson
 • Hasse Runegrund
 • Christer Johansson
 • Anders Andersson

Präst

Erik Edqvist Frimodig

Protokoll: