Klövedals kyrka
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Församlingsråd Klövedal

Ordförande 2022-2025: Susanne Lavén

Församlingsrådet är församlingens styrelse.

Klövedals församlingsråd är vald av kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn efter hörande av församlingen.

Klövedals församlingsråd består av åtta ordinarie ledamöter och sju ersättare. Mandatperioden är fyra år. (Se protokoll KF §§ 16-19 den 2020-12-20 samt §§ 6-7 den 2023-10-09 )

 

Ledamöter:

 • Susanne Lavén, ordförande
 • Ann-Mari Broberg
 • Kerstin Andersson
 • Svante Blidberg
 • Elin Forsberg, vice ordförande
 • Hans Forsberg
 • Jonas Lindqvist
 • Christer Wennberg

Ersättare:

 • Gerhard Bernhardsson
 • G Olof Kjellström
 • Laila Mattiasson
 • Mats Simonsson
 • Maud Hultberg
 • Magnus Claesson
 • vakant ersättarplats

Präst

Vakant

Protokoll: