Klövedals kyrka
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Församlingsråd Klövedal

Ordförande 2022-2025: Susanne Lavén

Församlingsrådet är församlingens styrelse.

Klövedals församlingsråd är vald av kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn efter hörande av församlingen.

Klövedals församlingsråd består av åtta ordinarie ledamöter och sju ersättare. Mandatperioden är fyra år. (KF prot 2020-12-20 §§ 16-19)

 

Ledamöter:

 • Susanne Lavén, ordförande
 • Ann-Mari Broberg, vice ordförande

 • Kerstin Andersson
 • Svante Blidberg
 • Ola Boström
 • Hans Forsberg
 • Jonas Lindqvist
 • Christer Wennberg

ersättare:

 • Gerhard Bernhardsson
 • Elin Forsberg
 • G Olof Kjellström
 • Laila Mattiasson
 • Mats Simonsson
 • Maud Hultberg
 • Magnus Claesson

Präst

Komminister Andreas Pervik

Protokoll: