Klövedals kyrka
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Församlingsråd Klövedal

Ordförande Susanne Lavén (2018-2021)

Församlingsrådet är församlingens styrelse.

Klövedals församlingsråd är vald av kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn efter hörande av församlingen.

Klövedals församlingsråd består av åtta ordinarie ledamöter och fem ersättare. Mandatperioden är fyra år. (KF prot 2017-12-18 §§16-19)

 

Ledamöter:

 • Susanne Lavén, ordförande
 • Ann-Mari Broberg, vice ordförande
 • Kerstin Andersson
 • Svante Blidberg
 • Hans Forsberg
 • Roger Karlsson
 • Jonas Lindqvist
 • Christer Wennberg

ersättare:

 • Lars-Rune Andersson
 • Gerhard Bernhardsson
 • Magnus Claesson
 • G Olof Kjellström
 • Laila Mattiasson

Präst

Komminister Andreas Pervik

Protokoll: