Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsråd Klövedal

Ordförande Susanne Lavén (2018-2021)

Församlingsrådet är församlingens styrelse.

Klövedals församlingsråd är vald av kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn efter hörande av församlingen.

Klövedals församlingsråd består av åtta ordinarie ledamöter och fem ersättare. Mandatperioden är fyra år. (KF prot 2017-12-18 §§16-19)

 

Ledamöter:

 • Susanne Lavén, ordförande
 • Ann-Mari Broberg, vice ordförande
 • Hans Forsberg
 • Christer Wennberg
 • Jonas Lindqvist
 • Svante Blidberg
 • Kerstin Andersson
 • Roger Karlsson

ersättare:

 • Gerhard Bernhardsson
 • G Olof Kjellström
 • Laila Mattiasson
 • Magnus Claesson
 • Lars-Rune Andersson

Präst

Linda Lindblad

Protokoll: