E-post och post

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina uppgifter när du skickar e-post till oss och om hur vi inhämtar adresser för utskick via post.

epost

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande i enlighet med vår integritetspolicy.

Läs mer om personuppgfitsbehandlig gällande e-post

post

Får du som medlem i någon av våra församlingar post från Svenska kyrkan Tjörn har vi hämtat dina adressuppgifter i vårt medlemsregister. Läs mer om hur vi hanterar våra medlemmars uppgifter här. Om du inte är medlem men ändå har fått adresserad post, har vi hämtat adresserna från Statens personadressregister, SPAR. Det görs till exempel när vi vill bjuda in till konfirmation.

Vår församlingstidning Petrus går ut som samhällsinformation fyra gånger om året och kommer därför hem till boende inom pastoratets gränser oavsett om du är medlem eller inte. Vårt sommarnummer kommer dessutom ut till alla sommarhushåll på Tjörn.