Bröllop
Foto: Joakim Carlström IKON

Dop - Bröllop

Svenska kyrkan följer människor genom livet. Människan hälsas välkommen i dopet. Ett par lovar inför Gud att älska varandra i vigseln.

Kontakta vår växel om ni har frågor kring redan bokade dop och vigslar. Det går självklart att boka om. Telefon 0304-66 00 55. Ring så hjäps vi åt att planera något. 

Enligt myndighternas krav får det samtidigt visas högst 50 personer (inklusive vår personal) i kyrkan. Vi har också vidtagit särskilda åtgärder för våra mindre kyrkor. för att få ett större säkerhetstänk. 

besöksantal i våra lokaler

Med anledning av Covid-19 och den verklighet vi nu måste förhålla oss till.

Enligt myndigheternas krav får det samtidigt vistas högst 50 personer i våral lokaler.

Från och med vecka 41 gäller 50 personer för samtliga kyrkor på Tjörn, undantag Bleket kyrka som behåller sitt maxantal om 25 personer. 

För Ceremonilokalen gäller 25 personer. 

För våra församlingshem gäller 30 personer. vi hyr för närvarande inte ut våra församlingshem. 

För frågor kontakta vår växel 0304- 66 00 55.