Meny

Dop - Bröllop

Svenska kyrkan följer människor genom livet. Människan hälsas välkommen i dopet. Ett par lovar inför Gud att älska varandra i vigseln.

Kontakta vår växel om ni har frågor kring redan bokade dop och vigslar. Det går självklart att boka om. Telefon 0304-66 00 55. Ring så hjäps vi åt att planera något. 

Enligt myndighternas krav får det samtidigt visas högst 50 personer (inklusive vår personal) i kyrkan. Vi har också vidtagit särskilda åtgärder för våra mindre kyrkor. för att få ett större säkerhetstänk. 

besöksantal i våra lokaler

Med anledning av Covid-19 och den verklighet vi nu måste förhålla oss till.

Enligt myndigheternas krav får det samtidigt vistas högst 50 personer i våral lokaler. Detta gäller för Valla kyrka och Stenkyrka kyrka.

I våra mindre kyrkor har vi själva fattat beslutet, för att verkligen kunna sitta glest och utspritt, att tillåta högst 30 personer i Rönnängs kyrka, Klädesholmens kyrka, Skärhamns kyrka och Klövedals kyrka samt 25 personer i Blekets kyrka. 

För Ceremonilokalen gäller 25 personer. 

För våra församlingshem gäller 30 personer.

Observera att maxantalen även innefattar församlingens tjänstgörande personal och gäller så väl gudstjänster som kyrkliga handlingar (begravning, dop och vigsel).

 

För frågor kontakta vår växel 0304- 66 00 55.