Önskemål om dop

Här kan du skicka in förfrågan eller önskemål om dop i Svenska kyrkan Tjörn.

Du kan även boka via telefon 0304-66 00 55 eller mejl tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se.

Doptiderna gäller för lördagar. Du kan också välja att ha dop i samband med söndagens gudstjänst.

Observera att dopet inte är bokat förrän du fått bekräftelse från oss. 

Kryssa för vilken tid ni önskar

Kryssa för vilken kyrka ni önskar

Svenska kyrkans information kring GDPR: Vi använder personuppgifterna för att kunna kontakta den som är intresserad av att boka dop. Uppgifterna sparas hos Svenska kyrkan Tjörn under tiden intresseförfrågan är aktuell.

Förklarande text