Foto: Ninnie Alstersjö

ACT- Svenska kyrkans internationella arbete

Det nationella gemensamma arbetet och den lokala gruppen på Tjörn

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds,eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Lokalt på Tjörn har vi en grupp som arbetar med olika insamlingar och försäljningar för att skänka till det internationella arbetet. Det handlar om lotterier och tillverkning av olika hantverk. 

Vill du vara med? Kontaka samordnaren Kerstin Pihl tel. 070-130 60 11. 

Två majskolvar mot blå himmel

Livräddare i fält

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga. Det är en fråga om fördelning – vi delar inte lika på resurserna.

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!