Timrå kyrkas orgel

Instrumentens drottning

År 1844 fick Timrå kyrka sin första orgel.
Den byggdes av orgelbyggare Johan Gustaf Ek (1805-1877) och hade 10 stämmor.
Ek hade orgelverkstad i Torp och byggde ett 40-tal orglar till olika församlingar i Härnösands stift, som då omfattade hela Norrland.
Orgelverket renoverades 1885 och var sedan i bruk fram till 1898.
Då uppsattes en ny orgel på 12 stämmor fördelade på två manualer och pedal av orgelfirman Setterqvist och Son, Örebro.
År 1917 renoverades orgeln och 1939 inmonterades en elektrisk orgelfläkt.
År 1952 fick Timrå kyrka sin tredje orgel. Även denna orgel byggdes av Setterqvist och Son och omfattade 26 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Samtidigt flyttade man spelbordet till orgelhusets södra sida. 
Den 23 september 1973 invigdes kyrkans fjärde och nuvarande orgel.
Den är byggd av Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad och har också 26 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Spelbordet har åter placerats på orgelhusets framsida och fasadpiporna är numera ljudande. (Principal 8, Oktava 8)
Disposition:
Huvudverk:
Kvintadena 16'
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Spetsflöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2
Mixtur 5-6 chor
Trumpet 8'
Öververk:
Gedackt 8'
Fugara 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Oktava 1'
Sesquialtera 2 chor
Scharff 3-4 chor
Dulcian 8'
Pedalverk
Subbas 16'
Oktava 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Nachthorn 2'
Mixtur 5 chor
Fagott 16'
Skalmeja 4'

Koppel: Öv/Hv, Öv/P, Hv/P
Svällare för Öv
Mekanisk traktur och registratur

Byggd av Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad
Disposition: Gustaf Grönlund i samråd med Gotthard Arnér (1913-2002). 
Kontrollant och avsynare. Jan Håkan Åberg (1916-2012)