Ett gäng tjejer och killar i 15-årsåldern håller om varandra och skrattar.
Foto: Alex Giacomini, Ikon

Tack för att du vill tillhöra Svenska kyrkan och Timrå församling

Du gör det möjligt

Varför bör du bli medlem i Svenska kyrkan?


Att vara medlem i Svenska kyrkan innebär så mycket mer än bara att ha en plats att gå till på helgerna. Det handlar om att vara en del av något större; en gemenskap som engagerar sig för både individen och samhället. I denna artikel kommer vi att utforska några av de viktigaste anledningarna till varför du bör överväga att bli medlem i Svenska kyrkan.

En plats för andlig tillväxt och gemenskap

Svenska kyrkan erbjuder en trygg och välkomnande miljö för att utforska och utveckla din andlighet. Genom gudstjänster, gruppaktiviteter och fördjupande samtal får du möjlighet att närma dig och fördjupa din relation till Gud. Dessutom blir du en del av en gemenskap där människor delar tro och värderingar, och där man stöttar varandra i livets alla faser.

Engagemang för samhället

Som medlem i Svenska kyrkan får du möjlighet att vara en del av ett engagerat samhällsarbete. Kyrkan arbetar med socialt ansvarstagande, diakoni och humanitära insatser, både nationellt och internationellt. Tillsammans kan vi göra skillnad genom att stödja och hjälpa de som är i behov av det. Genom ditt medlemskap bidrar du till en starkare och mer inkluderande samhällsstruktur.

Kulturellt och historiskt arv

Svenska kyrkan är djupt förankrad i vår nationella historia och kulturarv. Genom att bli medlem blir du en del av denna kulturella och historiska arvstradition. Kyrkobyggnader, vackra psalmer och traditionella högtider är värdefulla delar av vårt gemensamma kulturarv som du får vara en del av och bidra till att bevara.

Familj och barnperspektiv

För många familjer är Svenska kyrkan en naturlig mötesplats och en viktig del av barnens uppväxt. Genom kyrkans barn- och ungdomsverksamhet får barn möjlighet till lek, lärande och gemenskap. Detta skapar en grund för deras egen andliga och personliga utveckling, samt ger dem en plats att utforska värden och moral.

Möjlighet att påverka

Som medlem i Svenska kyrkan ges du möjligheten att vara med och påverka. Genom demokratiska processer kan du vara med och forma kyrkans beslut och inriktning. Du har rätt att delta och rösta i församlingsrådets och kyrkomötets möten, vilket ger dig möjlighet att påverka kyrkans arbete och inriktning på lokal och nationell nivå.

Att bli medlem i Svenska kyrkan är ett steg mot att vara en del av en gemenskap som sträcker sig bortom individen och ger möjlighet till både andlig tillväxt och samhällsengagemang. Genom att bli medlem bidrar du till bevarandet av vårt kulturella och historiska arv samtidigt som du får möjlighet att forma och påverka kyrkans arbete. Så varför inte bli medlem idag och ta del av allt det positiva som Svenska kyrkan kan erbjuda?

 Här nedan finns ett inträdesformulär du kan fylla i om du ännu inte är medlem.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella