Tack för att Du vill tillhöra Svenska kyrkan och Timrå församling

Du gör det möjligt

Tack för att Du är medlem i Svenska kyrkan.
Du gör det möjligt för oss att arbeta med:
barnverksamheter, babysång, babycafé, öppen förskola, Kyrkmössen -
sång- och dramagrupp för åk.1-3, After School - kreativa träffar med mellanstadiebarn, skolkyrka, himlaskoj, föräldrastöd, fredagskoppen på byn, jourhavande präst, stöd vid olyckor och kriser, soppluncher, enskilda samtal, kyrkogårdsarbete, andakter, gudstjänster och mässor, ungdomsarbete, ideella medarbetare, begravningar och minnesstunder, Café InBetween, sorgebearbetning, arbete för ensamma, konserter, familjerådgivning, hembesök och sjukhusbesök, dop och doptårtor, sinnesrogudstjänster, heligt rum, vigslar, bibelstudium, arbete med flyktingar, handarbetsträffar, bokcirkel, bussresor för församlingsmedlemmar, matkassar, bevarande av kyrkobyggnader, konfirmation, körskolan, MusiKentherna, Deltakören och mycket mer.

Allt detta och mer därtill kan Timrå församling erbjuda utan ytterligare avgifter.

TACK vare DIN medlemsavgift!

Återigen, TACK!

 Här nedan finns ett inträdesformulär du kan fylla i om du ännu inte är medlem.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella