Någon står vid vattnet och balanser tre stenar på varandra i handen.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Sinnesrogudstjänst

Första fredagen varje månad kl. 18.00, Café InBetween

Välkommen till vår Sinnesrogudstjänst! 

Klockan 18.00 den första fredagen varje månad firar vi Sinnesrogudstjänst i Café InBetween i Timrå centrum. Om du inte har möjlighet att komma kan du ta del av en kortare digital version nedanför. 

Datum 2024:

5 jan, 2 feb, 1 mars, 5 april, 3 maj, 7 juni, 5 juli,

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen

Sinnesrobönen

2 aug, 6 sept, 4 okt, 1 nov & 6 dec.

Under gudstjänsten läser vi ett bibelord, någon delar sin berättelse om hur denne tagit sig igenom en svårighet i sitt liv, någon reflekterar över bibeltexten, det ges möjlighet att tända ljus, skriva en bön, sjunga och be tillsammans.

Vi avslutar gemenskapen med att be sinnesrobönen och ett enkelt kvällsfika innan vi skiljs åt.

Även om sinnesrogudstjänsterna följer samma ordning varje gång är det ingen "färdig" gudstjänst utan något som gudstjänstdeltagarna skapar tillsammans. Ingen gudstjänst blir den andra helt lik, det är vi tillsammans som skapar den.

Varmt välkommen!Sinnesroböner

Lyssna till några av våra tidigare sinnesrobönerna