Om oss

Här hittar du information om församlingen och våra förtroendevalda.

Församlingstidning Kyrkfönstret

Här kan du läsa vår tidning digitalt!

Lediga tjänster

Timrå församling söker just dig!

Kyrkoråd

Ett kyrkoråd är inom Svenska kyrkan en församlings eller ett pastorats styrelse och utses av församlingens eller pastoratets kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.

En blå bakgrund med bokstäverna GDPR samt gula stjärnor i en cirkel

GDPR

Dataskyddsförordningen