Månadsblad Timrå församling

Alla öppna verksamheter samlade på ett och samma ställe!

Hitta alla våra verksamheter och evenemang på ett och samma ställe!


Vi erbjuder både digitala och tryckta programblad

Programblad
Varje månad sammanställer vi ett månadsprogramblad som visar
aktiviteterna inom Timrå församling för den aktuella månaden. Dessa
tryckta programblad finns tillgängliga på både Café InBetween och
församlingsexpeditionen, medan digitala versioner enkelt kan laddas
ner genom att skanna QR-koden.


Var medveten om att det kan ske förändringar i aktiviteterna efter att
programbladet har distribuerats.

Klicka på länken för att få se månadens programblad:

Månadsblad April