Någon stoppar ner valkuvertet i valurnan.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige

MANDATPRIODEN 2022-2025

Är du intresserad över vilka som sitter i Timrå församlings Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige 2022-2025? 

Här nedan presenterar vi våra nya ledarmöter:

En klubba ligger på en psalmbok på bordet.

Kyrkoråd

Ett kyrkoråd är inom Svenska kyrkan en församlings eller ett pastorats styrelse och utses av församlingens eller pastoratets kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.