En klubba ligger på en psalmbok på bordet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkoråd

Ett kyrkoråd är inom Svenska kyrkan en församlings eller ett pastorats styrelse och utses av församlingens eller pastoratets kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål.

Kyrkorådets ledamöter
MANDATPERIODEN 2022-2025

Beslutande

Daniel Hansson (S), kyrkorådets ordförande
tel: 070-687 50 50, daniel@foretagsliv.se

Marie Lodin (S), kyrkorådets vice ordförande

Stefan Andersson,  kyrkoherde

 

Lennart Johansson (S)

Haidie Andersson (S)

Elisabeth Svahn (S)

Karina Nordgren (S)

Sven-Åke Jacobson (P)

Irja Pirtillä (P)

 

 

Ersättare

Per-Arne Olsson (S)

Annika Söderberg (S)

Göran Ljungblom (S)

Lena Hallin (S)

Monika Edin Wass (S)

Marie Granström (S)

Per Fredheim (P)

Annika Andersson (P)