Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.

KYRKOFULLMÄKTIGE LEDAMÖTER
MANDATPRIODEN 2022-2025

 

Beslutande ordförande

Berglind, Helen

Vice ordförande

Granström, Marie

 

Berglind, Helen (S)

Johansson, Lennart (S)

Lodin, Marie (S)

Hansson, Daniel (S)

Granström, Marie (S)

Andersson, Haidie (S)

Olsson, Per Arne (S)

Svahn, Elisabeth (S)

Hallin, Lena (S)

Andersson, Ingrid (S)

Dalin, Stefan (S)

Söderberg, Annika (S)

Norlander, Sebastian (S)

Nordin, Jeanette (S)

Svedlund, Jenny (S)

Nordgren, Karina (S)

Edin Wass, Monika (S)

Eriksson, Marcus (S)

Jacobson, Sven-Åke (P)

Pirttilä, Irja (P)

Fredheim, Per (P)

Andersson, Annika (P)

Hanson, Lennart (P)

Olsson, Solveig Elina (P)

Fjällstedt, Karin (P) 

 

Ersättare

Essman, Caroline (S)

Ljungblom, Göran (S)

Söderlund, Alf (S)

Brodén, Christer (S)

Andersson, Kristina (S)

Byström, Lars-Erik (S)

Fredheim, Eva-Britt (P)

Lundqvist, Kenth (P)

Jacobsson, Ann-Sofie Evelyn (P)

Hanson, Eva (P)