KYRKBUSS - för dig som vill fira gudstjänst i Timrå kyrka

Varje söndag och helgdag till 11-gudstjänsterna i Timrå kyrka

Endast kyrktaxi fr.o.m. 15/6-31/8
För mer information kontakta Församlingsexpeditionen på 060-57 28 90 måndag-fredag, kl.9.00-12.00 (Onsdagar stängd)


Från och med söndagen den 5 mars 2017 går en reguljär gratisbuss till 11-gudstjänsterna i Timrå kyrka. Bussen är skyltad KYRKBUSS.

KYRKBUSSen avgår 10.15 från hållplats Blomkålsgatan i Bergeforsen och du kan bland annat kliva på bussen på hållplatserna  Berglundavägen, terasshusen i Sörberge, Tallnäsvägen, Tallnäs, Järnvägsgatan, Timrå torg, Mariedalskolan och OKQ8.

KYRKBUSSens ankomst till Timrå kyrka beräknas till ca 10.50. 

Exakta avgångstider vid hållplatserna har plockats bort för att kunna ge möjlighet att stiga på vid fler hållplatser än de som angetts tidigare.  

KYRKBUSSen återvänder samma väg med avgångstid från Johannesgården 12.15.

Tack vare medlemsavgifterna har Timrå församling möjlighet att erbjuda denna möjlighet att komma till kyrkans gudstjänster i Timrå kyrka.

Varmt välkommen!