Meny

Konsert mitt i veckan

Sörberge församlingshem 7/11 kl.19.00

Kom och hjälp oss att hjälpa.
Konsert med Deltakören, Emmah Nordström och Chatrine Bergendal.

Kom och njut av underbara toner i gospelns tecken, kryddat med sånger av bland annat Laleh och Jonas Gardell.

Försäljning av fika samt lotteri till förmån för Act Svenska kyrkan och då specifikt till barnen som lever på gatan i Filippinerna.
Ingen ska behöva leva på gatan. Allra minst barn. I Manilla är hot, våld och sexuella övergrepp vanligt, likaså drogmissbruk. Act Svenska kyrkan stöder lokala organisationer som ger barnen mat, husrum och utbildning.
Några av barnen är föräldralösa, andra är försummade eller bortglömda av sina familjer. En del av dem har misshandlats eller utnyttjats sexuellt. Många är missbrukare och sniffar lim.

Den lokala organisationen Bahay Tuluyan ("Tryggt hus") finns på plats för barnen. De erbjuder barnen mat, husrum och utbildning, och barnen får möjlighet att jobba med hantverk. De får lära sig om sina rättigheter, att ta ansvar och att samarbeta i grupp. Barnen får också hjälp att bearbeta sina upplevelser, juridiskt stöd samt hjälp att ta sig ur drogberoende. 

Act Svenska kyrkan stöder också Ecpat Filippinerna, som arbetar mot trafficking av barn och barnpornografi.

Emmah Nordström

Emmah Nordström

Timrå församling

musik / barn och familj