Genom ett hugget hål i en gravsten syns ett gravkors i sten längre bort.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravsyn

Sörberge och Timrå kyrkogård 31 augusti 2023

31 augusti kommer gravsyn att ske vid Timrå och Sörberge kyrkogårdar.
Gravrättsinnehavare skall hålla gravarna i ordnat och värdigt skick.

Det är den som är registrerad som gravrättsinnehavare till en grav som har ansvaret för att gravplatsen hålls prydlig, samt att stenen står stadigt och inte utgör en fara för besökare eller personal på kyrkogården.


De allra flesta gravar hålls i gott skick men det finns alltid gravplatser som av olika anledningar inte fått rätt omvårdnad. Efter gravsynen kommer en del gravrättsägare därför få ett brev med en uppmaning att snygga upp på egen hand eller att ta hjälp av församlingen genom att teckna ett gravskötselavtal. Församlingen ser då till att gravplatsen hålls i gott skick under den tid som avtalet gäller.

Om gravrättsägaren önskar kan kyrkogårdsförvaltningen, mot ersättning, ta på sig gravskötsel och plantering av sommarblommor.

Vid frågor, kontakta någon av personerna nedan.