Gravrätt och gravbrev

När grav upplåts, tillfaller rätten till graven den avlidnes närmaste anhöriga. Det innebär att de har ansvar för graven

Gravrätter som utfärdas idag gäller i 25 år. Gravrätten kan därefter förlängas. Om innehavaren inte önskar behålla gravrätten, kan den överlåtas på annan närstående eller återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen.
Som ett bevis på gravrätten utfärdas ett gravbrev. I gravbrevet står angivet vem som har rätt till graven, hur lång tid gravrätten gäller och vilka regler som gäller för gravplatsen.

 Vid gravrättsinnehavarens död ärvs gravrätten på samma sätt som annan egendom om inget annat avtalats. Men detta sker inte automatiskt. Det är därför viktigt att informera kyrkogårdsförvaltningen om vem som skall bli ny gravrättsinnehavare. Det är också viktigt att anmäla adressändringar till kyrkogårdsförvaltningen.

Det är gravrättsägaren som har skyldighet att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Om gravrättsägaren önskar kan kyrkogårdsförvaltningen mot ersättning ta på sig gravskötsel och plantering av sommarblommor.