Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Att få barn, konfirmera sig, gifta sig eller mista en anhörig är några av livets omvälvande händelser och då finns kyrkan till för dig.

Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen. En manlig präst håller barnets hand.

Om dop

Man kan döpas när som helst i livet, och det är något man bara gör en enda gång. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan och i Guds stora familj.

Konfirmation

Nu är det äntligen din tur! Vill du ha ett ställe att samtala om tro, om vad som är rätt och fel, om medmänsklighet, vänskap och kärlek? Då är konfirmation något för dig!

En brudgum trär vigselringen på sin blivande mans finger.

Om vigsel

En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut.

Begravning

När man mister en anhörig eller nära vän blir livet för en stund svårt. En rad mer eller mindre praktiska problem måste klaras av. När det gäller ekonomi och försäkringar samt detaljupplysningar om själva begravningen kan försäkringsbolag och begravningsbyråer lämna mer information. Församlingsexpeditionen hjälper gärna till att besvara frågor.