Digital Söndagens bön 2/5

Femte söndagen i påsktiden, Att växa i tro

Vi kan inte träffas i vår vackra kyrka på söndag men kyrkans klockor kommer ringa och samla oss till bön. Vi kan tända ljus och be tillsammans för där vi samlas finns Gud oberoende av tid och rum. 

Jesus sade: "Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: "Vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjäeran med sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är.

Joh. 16:5-11