Digital Sinnesrogudstjänst

Första fredagen varje månad

Alla behöver sinnesro för att acceptera det som inte går att förändra och modet att ta itu med möjliga och nödvändiga förändringar i livet. Våra svårigheter och beroenden skiftar från person till person. Vi har alla olika bindningar som begränsar och hindrar oss från att leva det liv vi är ämnade till.

I februari läser vi det första steget av tolv och vi träffas den 4 februari kl 18:00 på Café InBetween. Om du inte har möjlighet att delta kan du här ta del av en digital mini-Sinnesrogudstjänst. 

Sinnesroböner

Lyssna till några av våra tidigare sinnesrobönerna