Foto: PMD Media

Diakoni - vad är det?

What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra?

Diakoni är att möta människan och dennes utsatthet på den plats och i den situationen där hon befinner sig - utan krav eller tanke på motprestation och att som Jesus fråga:
-Vad kan jag göra för dig?

Därför ställer vi samma fråga till dig:
- Vad kan vi göra för dig?

Vad vill du att jag ska göra för dig?

Jesus (Markus 10:51)

I Timrå församling arbetar diakonerna Irene och Jerry och diakiniassistenten Fia. 
Tveka inte att ta kontakt med oss när du behöver det

Emblemet som diakonerna bär påminner om Gud genom den alltomslutande cirkeln utan början och slut, om Jesus genom korset och om den Helige Ande i form av duvan som bär det grönskande livet i näbben

Korset en symbol för Kristus som älskar, dör och uppstår för oss
Duvan med olivkvisten kommer med hopp och bud om liv
Ringen Guds kärlek som innesluter och omsluter alla människor

”En diakon skall uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, ge kristen fostran och undervisning i tron, i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa.
En diakon skall leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek.
Diakonen skall försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.”
Codex Ethicus/Diakonens vigningslöfte