Samtalsgrupp vid sorg

Har du förlorat en anhörig?

Samtalsgrupp vid sorg

Saknad och sorg är tung att bära. Att bära ensam blir ännu tyngre.
Timrå församling vill bidra till att vi delar varandras bördor
och kanske göra sorgens och saknadens väg lite lättare att gå.

I vår samtalsgrupp ges möjlighet att tala om det som är tungt
men också om allt det vi minns med tacksamhet och glädje.

Skulle du vilja delta i vår samtalsgrupp?

Vänligen kontakta församlingsexpeditionen för mer information. 

 

Vi är medvetna om att vi inte når alla som skulle vilja vara med
även om alla som anmält dödsfall till församlingen får en inbjudan.
Därför ber vi dig som läser detta föra inbjudan vidare till andra
som kanske skulle vilja vara med.


Önskar du enskilt samtal med präst eller diakon?
Kontakta församlingsexpeditionen så hjälper vi dig
med kontakt med präst eller diakon.

Enskilda samtal

Vill du ha någon att prata med?