Samtalsgrupp vid sorg

Har du förlorat en anhörig?

Uppstart den 25 april

Sorg och saknad kan vara tungt att bära. Timrå församling vill bidra till att vi delar varandras erfarenheter och därigenom gör sorgens väg lättare att gå.

Vi startar upp en samtalsgrupper som kommer att träffas varje vecka mellan 16.00-18.00 på Café InBetween. Varje samtalspass börjar vi med att fika tillsammans och avslutar med att tända ett ljus. Samtalen leds av präst eller diakon. Gruppen träffas 7 gånger mellan slutet av april till början juni.

Allt är gratis.

Anmälan med namn, telefonnummer och ev. allergi till Nine Lööv.

 

Välkommen till givande samtal!

 

Önskar du enskilt samtal med präst eller diakon - kontakta församlingsexpeditionen tfn 060-57 28 90 för tidsbokning eller präst/diakon direkt.

Enskilda samtal

Vill du ha någon att prata med?