En äldre person formar ett hjärta med fingrarna mot kameran.
Foto: Shutterstock

Hjälpa till

Diakonalt arbete - Respektfulla möten i utsatta livssituationer

Timrå församling vill möta människorna som bor och vistas i Timrå församling.
Det finns många olika behov och därför erbjuder vi olika möjligheter att mötas. 

Vill du ha ett enskilt samtal är du varmt välkommen att kontakta någon av oss diakoner via telefon, besök, facebook eller mail.

Vill du vara med i en gruppgemenskap? Kanske finns det som passar dig redan här nedanför. Har du förslag på nya verksamheter vill vi gärna få veta det. 

Vill du använda din tid och dina kunskaper i vårt församlingsarbete.
Hör av dig till församlingsexpedititonen. Du behövs!

 

Ideellt medarbetarskap

Vill du använda din tid, dina kunskaper och dina erfarenheter i församlingsarbetet?

Enskilda samtal

Vill du ha någon att prata med?

Diakoni - vad är det?

What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra?