Delgivning - aktuell gravrättsinnehavare saknas

Sörberge och Timrå kyrkogård

Timrå församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Timrå och Sörberge kyrkogård.
Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig att föra gravbok eller gravregister där det skall anges namn, personnummer och adress på den/dem som gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. Det innebär att huvudmannen skall föra register över gravrättsinnehavarna.

Kyrkogårdsförvaltningen har under åren 2016 till 2019 satt upp gula skyltar på gravplatser som saknar gravrättsinnehavare med uppmaningen ”Aktuell gravrättsinnehavare saknas. Var vänlig kontakta pastorsexpeditionen för mer information”. Detta i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare. Skyltarna innehar datum då de satts ut på respektive gravplats och skall sitta uppe under minst två år.

För att gravböckerna skall bli ordentligt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller närstående som känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta på platsen.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga kommer graven att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Vid frågor och funderingar kontakta kan ni kontakta Anders Bergström 060-57 20 54 eller Annika Blomquist 060-57 20 63
Telefontid: Måndag -Fredag 08:00 – 12:00 och 13:00 – 16:00

Följande gravrätter saknar gravrättsinnehavare: