Begravning

När man mister en anhörig eller nära vän blir livet för en stund svårt. En rad mer eller mindre praktiska problem måste klaras av. När det gäller ekonomi och försäkringar samt detaljupplysningar om själva begravningen kan försäkringsbolag och begravningsbyråer lämna mer information. Församlingsexpeditionen hjälper gärna till att besvara frågor.

Begreppet begravning avser den ceremoni som sker vid avskedstagandet till den döde. Begreppet begravning kan också avse alla praktiska åtgärder som rör omhändertagandet av den avlidnes stoft.
För den som var medlem i en församling i Svenska kyrkan är ceremonin vanligen en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans Begravningsceremoniordning.
Begravningsgudstjänsten kan också ske i annat samfunds- eller annan annan religions ordning. En begravning kan också vara av borgerlig karaktär, och kan även ske i enskildhet eller helt uteslutas.
 
Detta får du göra själv
- Ordna med svepning/svepdräkt
- Använda eget bårtäcke, dekorera kistan
- Bära och transportera kistan
- Hjälpa till i kyrka, kapell eller ceremonilokal
- Ta med egen jord till mullpåkastning vid begravningsgudstjänst
- Ordna med en borgerlig begravning
- Ordna med minnesstunden/samkvämet.
- Formulera dödsannonsen
 
Detta får du också göra själv
(men tala först med församlingen eller kyrkogårdsförvaltningen)
- Tillverka och välja kista och urna. Lägga saker i kistan eller urnan
- Välja musik och sång, musiker och sångare
- Spela själv i kyrka, kapell eller ceremonilokal
- Gravsätta, själv strö askan i hav eller i natur
- Gravsätta, själv sänka kistan eller urnan
 
Detta får du INTE göra själv
- Öppna grav på allmän begravningsplats
- Gravsätta i familjegrav utan tillstånd från gravrättsinnehavaren.
- Kremering
- Själv gräva ner eller strö askan i minneslunden.
- Flytta kista eller urna efter gravsättning mellan gravplatser.
- Flytta urna från en grav till minneslund.

Farmors begravning i kyrkan

Här kan ni ta del av en film riktad till de yngre om hur en begravning går till