Sörberge gravkapell

Begravningsgudstjänst i Sörberge kapell

Sörberge gravkapell

Se Sörberge gravkapell i 360-grader.

Klicka här

Vid begravningsgudstjänst i Sörberge gravkapell kan församlingen erbjuda lån av bårtäcke om så önskas (se bild nedan).

Sörberge kyrkogård och gravkapell kallas även för Berglunda.

1931 byggdes även en klockstapel som bildar genomgång in till kyrkogården. Nedre delen är uppmurad av sten och vitputsad. Det rundade taket är liksom gravkapellet klätt med svartmålat takspån. Kyrkklockan hänger i en takkalott med spira och kors som bärs upp av sex pelare.

Bårtäcke
Foto: Birgitta Håkansson

Över altaret i begravningskapellet finns en freskmålning, utförd av A. Stenholm från Sundsvall. Målningen skildrar uppståndelsen, med vakt och ängel vid graven. "Kristus har gjort dödens makt om intet" står det i tillhörande text.

Gravkapellet byggdes 1931 efter ritningar av arkitekt Harald Wadsjö från Stockholm. Ombyggnad 1973 och en om- och tillbyggnad 1982 ritades av Erik Vagn Christensen.

Max antal personer: 60 st

Sörberge gravkapell har ingen egen adress men Klockgatan 8 tar dig till Sörberge vaktmästeri och då är du nästan på plats.