Skyltar på grav eller kyrkogård

Ibland förekommer skyltning av gravar på våra begravningsplatser.

För att komma i kontakt med gravrättsinnehavare använder kyrkogårdsförvaltningen sig bl.a av skyltar vid gravplatserna.
Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten, dvs. kyrkogårdsförvaltningen. Huvudmannen hade inte heller några bra rutiner för att samla in sådana uppgifter.
 
För att gravregistret skall bli ordentligt uppdaterat vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga, eller andra som känner till något om anhöriga, till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

Vid frågor kontakta kyrkvaktmästeriet 
Timrå  060 - 57 20 42, 57 20 53
Sörberge 060 - 57 20 31, 57 20 41 

Kyrkogårdsföreståndare
Tel. 060 - 57 20 54

Församlingsexpeditionen 
Tel. 060 - 57 28 90

Begravningsverksamhet

Här hittar du information om begravningsverksamheten

Gravplats

Val av gravplats är beroende av om kista eller urna/aska skall gravsättas. Om urna skall gravsättas upplåts i första hand en urngrav. Om efterlevande vid sin bortgång önskar gravsättas i kista kan dock kistgrav upplåtas även för gravsättning av urna.

Begr - gravrätt och gravbrev

När grav upplåts, tillfaller rätten till graven den avlidnes närmaste anhöriga. Det innebär att de har ansvar för graven

Gravskötselavtal

Behöver du hjälp att sköta om din gravplats? Om du beställer gravskötselavtal garanterar kyrkogårdsförvaltningen att graven hålls i värdigt och vårdat skick.

Timrå gravkapell

Begravningsgudstjänst i Timrå gravkapell

Sörberge gravkapell

Begravningsgudstjänst i Sörberge kapell