Gravskötselavtal

Behöver du hjälp att sköta om din gravplats? Om du beställer gravskötselavtal garanterar kyrkogårdsförvaltningen att graven hålls i värdigt och vårdat skick.

 •  Kyrkogårdsförvaltningen kommer att:
  • Vårstäda under maj månad och ta bort eventuella vinterdekorationer
  • Klippa gräset på graven under hela säsongen, oftast en gång i veckan
  • Kantskära planteringsytan samt fylla på jord eller sand om det behövs
  • Rensa planteringsytan från ogräs efter behov under juni-sep 
  • Höststäda graven under oktober månad och ta bort sommarblommor

Rätning av gravvård sker om det behövs.

Beställningen ska vara kyrkogårdsförvaltningen tillhanda före 31 mars.
Ni kan välja 1 till max 3 år, all betalning sker i förskott.
Priser gällande år 2024:
 
Typ av gravskötsel

Foto: Jan-Olf Sundin

Gräsgrav
(Gravanordning omgärdat av endast gräs, rätning av gravvård ingår ej)
Pris per år:    1 år 200kr
                   

Grav med planteringsyta
(Grav med planteringsyta)
Pris per år:    1 år 650kr
                    

Grus/sandgrav
(Grav med grus/sandyta, omgärdad av häck, stenram eller staket)
Pris per år:    1 år 900kr
                 
Gravskötsel måste finnas för att tillvalet plantering skall kunna beställas.

Plantering av sommarplant
Mindre plantering (3 begonior, 5 kantväxter)
Pris per år:    1 år 400kr

 
Större plantering (5 begonior, 10 kantväxter)
Pris per år:    1 år 600kr

 
För att beställa: kontakta församlingsexpeditionen:
Telefon: 060-57 20 54, 060-57 20 63 eller expeditionen 060-57 28 90