Gravplats

Val av gravplats är beroende om kista eller urna/aska skall gravsättas. Om urna skall gravsättas upplåts i första hand en urngrav. Om efterlevande vid sin bortgång önskar gravsättas i kista kan dock kistgrav upplåtas även för gravsättning av urna.

kistgravplats/urngravplats

Kistgrav upplåtes normalt med plats för två kistor på dubbelt
djup. På äldre områden kan andra alternativ finnas efter
samtal med kyrkogårdsförvaltningen.

Urngravplats upplåtes med plats för 4 gravsättningar.

Minneslund

Ljusbärare vid Timrå minneslund
Foto: Birgitta H

Man kan ha önskemål om att askan skall placeras i Minneslund. Detta gravskick är av anonym karaktär, vilket innebär att de anhöriga ej är närvarande vid gravsättningen. De anhöriga får bara vetskap om att det är gjort.
Inga enskilda gravanordningar eller planteringar får förekomma.
Särskilda platser för snittblommor och ljus finns vid Minneslunden.
Blommor i kruka kommer att flyttas. Elljus tas bort efter några dagar.

Askgravlund

En askgravlund är en ny och mindre anonym variant av minneslund där de anhöriga får närvara vid gravsättningen till skillnad från minneslunden.
En namnskylt med den avlidnes namn sätts upp på en minnessten till en kostnad
av 350 kronor. Inga planteringar får förekomma.
Gemensamma platser för snittblommor och ljus finns vid askgravlunden.
Blommor i kruka kommer att flyttas. Elljus tas bort efter några dagar.

 

Ett litet bord med ett krucifix och en blombukett står i en trädgård. En ljusstake i förgrunden.

Begravningsverksamhet

Här hittar du information om begravningsverksamheten

Skyltar på grav eller kyrkogård

Ibland förekommer skyltning av gravar på våra begravningsplatser.

Gravskötselavtal

Behöver du hjälp att sköta om din gravplats? Om du beställer gravskötselavtal garanterar kyrkogårdsförvaltningen att graven hålls i värdigt och vårdat skick.

Timrå gravkapell

Begravningsgudstjänst i Timrå gravkapell

Sörberge gravkapell

Begravningsgudstjänst i Sörberge kapell