Bakgrundshistoria

Lite smått och gott gällande MusiKentherna

Den 19 januari 2000 startade en Jag-kan-inte-sjunga-kör i Timrå. Till första körövningen hade drygt 50 aspiranter anmält sig och 50 kom. Ca fem av dessa kom från den gamla kyrkokören som leddes av Barbro Sjögren (f. 24) ca 1992-1999.
 
Kristi Himmelsfärdshelgen 2001 (maj) åkte kören på körresa till Umeå och Piteå. Efter den resan hade kören så bytt namn från Vi-som-inte-trodde-vi-kunde-sjunga-kören (som antogs i början av 2001?) till MusiKentherna (körledaren heter Kenth).
 
Kyrkokören MusiKentherna har 11 sopraner, 11 altar, 4 tenorer och 5 basar. Dessa stämmor är i sin tur uppdelade i 1:a resp 2:a sopran etc…
Exempel på sakral repertoar vi sjungit genom åren är:
A little jazz mass av Bob Chilcott
En del ur Andliga sånger av Söderman
Cantate Domino av Bossi
Fader vår av Malotte
Orgelsolomässan av Mozart
Orgelsolomässan av Haydn
Hallelujakören ur Messias av Händel
 
Exempel på profan repertoar som vi sjungit genom åren (bl a på musikcaféer) är:
Duvemåla Hage av Ulvaeus/Andersson/Ankarblom
Gabriellas sång av Nilsson/Wallenäs
Genom varje andetag av Widmark
Gästernas kör ur Hoffmans äventyr av Offenbach
Klinga mina klockor av Ulvaeus/Andersson/Eljas
Min plats på jorden av Lundberg/Hansson/Kempe
Sveriges flagga av Alfvén
 
 
 
Hösten 2004 startade Män-jag-kan-inte-sjunga-kören i Timrå.  Sju män fick där möjlighet att förkovra sig i röstvård och sång. Vid flera tillfällen per år fick de individuella sånglektioner för sångpedagogen Dag Bergqvist från Stockholm. Denna grupp upplöstes, under 2010, men några kom tillbaka och sjöng tillsammans med damkören Mariakören under år 2011.
Under 2012 då julmusikalen Kärlekens väg framfördes, övade Mariakören tillsammans med MusiKentherna och gick sedan upp i MusiKentherna.


Från och med våren 2013 har istället en körskola ägt rum varje termin, där man får gå två terminer, för att sedan ge plats åt nya spekulanter. Den är tänkt för nybörjare på sångens bana.
Körskolan avslutar varje termin med att framträda i kyrkan vid en högmässa.