5:e december

Psalm 421 När vintermörkret kring oss står