11: december

Psalm 126 Ett barn är fött på denna dag