Metodseminarium online 8/9: Vi måste prata demokrati med våra unga

Att bygga gemenskaper som har utgångspunkt i tron på alla människors lika värde, är viktigare än på länge. Inte minst gäller det i arbetet med barn och unga. Den 8 september tar vi del av metoder och utbildningar som passar målgruppen. Medverkar gör bland annat medarbetare för Forum för Levande historia.

Att bygga gemenskaper som har utgångspunkt i tron på alla människors lika värde, är viktigare än på länge. Inte minst gäller det i arbetet med barn och unga. Hur lyfter vi frågor om samtidens demokratiska utmaningar i våra ungdomsgrupper? Frågor om olika åsikter, uppfattningar, fördomar och alternativa världsbilder? Hur för vi svåra samtal utan att ställa någon i skamvrån?

I seminariet den 8 september tar vi del av metoder och utbildningar som passar för samtal och verksamheter för unga. Vi får smakprov från utbildningen ”Ett samhälle i förändring”, som programmet tagit fram tillsammans med Forum för levande historia. Forums projektledare med ansvar för lärarfortbildningar, Madelene Persson, berättar hur ni kan använda utbildningen i er verksamhet.  Hon presenterar också myndighetens utbildning ”Svåra samtal i klassrummet” samt metoden ” Samtalskort om demokrati”.

Tillsammans med stiftelsen Expo har programmet tagit fram en ny online-utbildning ”Ytterhögern, demokratin och Svenska kyrkan”. Även den presenteras i seminariet. 

Dessutom finns utrymme för delande av erfarenheter och lägesbilder av deltagarnas egna verksamheter och sammanhang. 

Tillfället vänder sig till medarbetare inom Svenska kyrkans ungdomsverksamhet, till exempel pedagoger, ungdomsledare och medarbetare i ungdomsgrupper. 

Seminariet ges online. 

Program: 

10.00-10.15                                 Hej och välkomna. Presentation av programmet Social Hållbarhet. Bakgrund till seminariet.

10.15-11.00                                 Presentation av utbildningen ”Ett samhälle i förändring” inkl. gruppdiskussioner. /Madelene Persson, Forum för levande historia.

11.00-11.10                                 Paus

11.10-11.30                                 Presentation av Forum för levande historias utbildningskatalog med fokus på material om demokrati och ”Svåra frågor i klassrummet”/Madelene Persson.

11.30-11.45                                 Presentation av programmets utbildningskatalog med bland annat online-utbildningen ”Ytterhögern, demokratin och Svenska kyrkan”.

11.45-12.00                                 Avrundning. Tankar, idéer, frågor.