3-4/10! Save the date för höstens Framtidskonferens

Två dagar om ansvar, engagemang och vägar framåt för Svenska kyrkans arbete i tillit och demokrati. Vi ses i Stockholm i oktober.

Vi samlas för föreläsningar, workshopar och mingel. Vi pratar och lyssnar. Våra samarbetspartners ger input i tillits- och demokratifrågor: Vi tar tillsammans pulsen på samtiden och de demokratiska utmaningar som finns. Vi formulerar hopp och aktion framåt och vår ta del av satsningar som görs på stiften inom ramarna för programmet.

Dessutom presenterar vi den rapport om social effektmätning av program-insatser och initiativ som vi jobbar med från och med i år.  Väl mött! varmt välkommen.

Mer info publiceras löpande här. Så småningom finns här också en anmälningslänk.