27/4: Vitt Skilda- så överlistar vi våra fördomsfulla hjärnor

En halvdag online för HR-medarbetare och ledningsgrupper om omedveten rasism, fördomar och normer med författaren och journalisten Mina Dennert.

Utbildningen, som är en pilot, riktar sig primärt till HR-medarbetare i Svenska kyrkan. Utbildningen ger en stor mängd exempel, metoder och verktyg som kan vara en hjälp vid till exempel rekrytering.
Utbildningen avser att bidra till att vi känner oss trygga och stärkta i våra yrkesroller.

Genom personliga och upplevda exempel gör författaren och journalisten Mina Dennert oss uppmärksamma på hur de stora sammanhangen hänger ihop med det mellanmänskliga.

Hur påverkar strukturer oss som individer, hur kommer det sig att vi ibland kan göra oss skyldiga till rasism när det inte alls är vår avsikt?

Inbjudan med Mina Dennerts beskrivning av seminariet.