Community building på nätet 27/1

Så bygger vi engagerade rörelser online! En inspirerande halvdag för medarbetare inom Svenska kyrkan om community- och kampanjbygge tillsammans med Mina Dennert, grundare av #jagärhär.

Vilka kanaler eller plattformar gynnar aktivitet i frågor om tillit och demokrati? Den här workshopen ger konkreta verktyg för hur vi kan bygga aktiva rörelser online, oavsett om det gäller en kampanj eller en mer varaktigt community. Syftet är att  inspirera alla som bär eller kommunicerar Svenska kyrkans budskap till att också se våra viktiga roller i samhällsutvecklingen samt till att engagera medlemmar och medarbetare i det arbetet.  Syftet är också att rusta deltagarna i att möta utmaningar på ett proaktivt och framgångsrikt sätt. 

Deltagarna får i utbildningen hjälp att navigera i olika situationer som kan uppstå i bygget, tex sådana som rör värdegrundsfrågor, ryktesspridning eller andra kommunikativa utmaningar. Hur kan vi bli bättre på att nå och samverka med målgrupper och bygga en enad kropp, något som i sig kan vara en stor kraft för att sprida budskap och bygga gemenskap online?!
 
I workshopen varvas teori med praktiska övningar och diskussioner. Mina Dennert kommer bland annat att dela med sig av hur hon själv gjorde när hon gick från att vara en person som såg ett problem till att bygga en rörelse med 150 000 medlemmar runt om i världen som arbetar varje dag mot samma mål.

Föreläsare: Mina Dennert, generalsekreterare I Am Here International. Medarbetare från programmet deltar. 
Facebook-evenemang