Online-seminarium14/9: Om hat och hot mot de som jobbar i skogen

Doktoranden i genusvetenskap Maria Darwish, författaren David Thurfjell och Daniel Jacobsson, polis inom NOA, medverkar i online-seminariet om det allt mer hårdnande klimatet i våra skogar. Vilka ideologier ligger bakom olika former av aktivism och varför? Hur påverkar det våra medarbetare? Vilken är vår beredskap när det hettar till?

Klimatet i våra skogar hårdnar, både bokstavligt och bildligt. Engagemanget för miljövänligt skogsbruk tar sig både fredliga och demokratiska uttryck och mer hat och hot-orienterade. Det är något som också allt fler medarbetare inom Svenska kyrkans skogsnäring erfar i sitt vardagliga arbete. 

Vilka ideologier ligger bakom olika former av aktivism och varför? Hur påverkar det våra medarbetare? Vilken är vår beredskap när det hettar till? 

I samverkan med stiften erbjuder programmet ”Social hållbarhet - fokus tillit och demokrati”, en utbildning i både ideologisk bakgrund bakom olika former av aktivism mot skogsbruket, samt i hur man som anställd kan hantera olika scenarier och konfliktnivåer. 

Utbildningen, som ges online, erbjuder en genomgång av olika former av propåer och aktioner mot utförare av Svenska kyrkans skogsbruk, likaså verktyg att hantera före, under och efter något händer.

Datum och tid:
Utbildningen ges den 14 september kl. 10.00-15.00. 

Målgruppen är medarbetare inom Svenska kyrkans skogsnäring.

Program: 
FM: Den ideologiska bakgrunden. Vilka ideologiska miljöer påverkar debatten? Vad motiverar dem?

Kl 10-12: Maria Darwish är doktorand i genusvetenskap vid Örebro universitet. I sin doktorsavhandling undersöker hon ekofascismens förhållande till genus, affekt och natur. I föredraget kommer hon att tala om ekofascismen och extremhögerns förhållande till natur och klimat.

David Thurfjell är professor i religionshistoria och författare till boken Granskogsfolk: hur naturen blev svenskarnas religion. Han kommer att tala om varför det ibland kan bli så oerhört starka känslor kring hur Svenska kyrkan förvaltar sin skog.

12:  Lunchpaus

EM:  Olika grader av konfliktnivåer. Strategier för att hantera situationer. Möjliga scenarier. Att hantera innan, under och efter.
Kl. 13-15:
- Daniel Jacobsson, Nationella Operativa Avdelningen (NOA), arbetar med metodutveckling för främst det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom polisen. Han kommer att tala om vikten av att ta frågor om säkerhet på allvar och att arbetsgruppen vågar tala om det som känns obehagligt. Han lyfter också vikten av att det finns goda rutiner för när något händer och en plan för att ta hand om de som drabbats.

- Petter Karlsson, Svenska kyrkans samordnare mot våldsbejakande extremism samt stiftsadjunkt för social hållbarhet/kris- och beredskap.