Volontär

Vi vill att vår församling ska vara en levande församling och vi menar att den blir det om det finns utrymme för delaktighet och engagemang också för andra än församlingens anställda.

Vad är en volontär?

En volontär är en person som gör en insats för andra. I församlingen är det ett sätt att visa att tillsammans är vi kyrka. Om alla hjälper till med det som man själv kan och har tid med, kan Guds kärlek bli synlig i vår värld.

Får man lön?

Nej. Att vara volontär handlar inte om lönearbete. Däremot kan det ge annat: erfarenheter, upplevelser, känslan av att behövas. Församlingen ordnar även fortbildningar av olika slag.

Vad är det för uppgifter?

Det är dels uppgifter som behövs i församlingen. Det kan handla om att servera kaffe, läsa läxan med barn, spela eller sjunga i gudstjänsten, trädgårdsarbete på kyrkogården, besöka äldre, fotografering, hemsidan, administration, städning.
Dels är det uppgifter som utgår från vad Du kan och vill göra i församlingen.      

Hur mycket tid handlar det om?

Det avgör Du. Du kanske har tid vid ett tillfälle, eller några timmar varje vecka. Tillsammans med en anställd i församlingen kommer ni överens, och en överenskommelse skrivs.

Hur anmäler man sitt intresse?

Fyll i blanketten ”Jag vill bli volontär” och skicka till Tierps pastorat, box 116 815 23 Tierp

Webbanmälan - Volontär

Här kan du anmäla ditt intresse att bli volontär i Svenska kyrkans verksamhet. Anmälan är inte bindande.