Skolarbete

Vi i Svenska kyrkan Tierps pastorat har en önskan att träffa alla skolelever, och erbjuder innehåll för årskurs 3–6. Mer information om vårt skolarbete hittar du här.

Vi i Svenska kyrkan Tierps pastorat har en önskan att träffa alla elever i skolan och erbjuder innehåll för årskurs 3–6. Om ni från skolans håll har några funderingar eller önskemål är ni varmt välkomna att höra av er till oss. Vi kommer gärna och hälsar på och ni är alltid välkomna till oss!

Årskurs 3: Julen

Varför firar vi egentligen jul? För barn som går i årskurs 3 vill vi gärna berätta om allt det spännande som händer kring julen. Det kan vi göra genom att titta på ett julspel eller genom att komma och titta på en fin julkrubba.

Årskurs 4: Påsken

Historien om det som hände kring Jesus vid påsken är oerhört spännande och den vill vi gärna berätta för barn som går i årskurs 4. Vi erbjuder påskspel  i kyrkan, eller så kommer vi och hälsar på i klassrummet och berättar om påsken!

Årskurs 5: Hjälteskolan

För årskurs 5 erbjuder vi Hjälteskolan. Vad är en hjälteskola? Vem kan vara en hjälte och hur ska en riktig hjälte vara? Syftet med Hjälteskolan är att eleverna får tala och fundera över vilka egenskaper en hjälte ska ha och vilka hjältar vi har i vår omgivning. Målet är att rusta dem med egenskaper och visheten att alla människor kan vara hjältar i sina egna och andras liv. Vi måste älska och acceptera oss själva och vara goda förebilder för varandra.

Hjältens fem egenskaper utgör grunden för Tierps pastorats Hjälteskola. De fem egenskaperna som är grunden för varje träff är: Tålamod, Ärlighet, Vänskap, Tjänstvillighet och Trofasthet. Vi träffar eleverna fem gånger under deras 5:e läsår och avslutar med en hjälteceremoni dit familjerna bjuds in.

Hjälteskolan är för tillfället vilande. Mer information kommer snart.

Klass 6: Allhelgona

För årskurs 6 erbjuder vi ett besök i en kyrka där vi berättar om det som rör Allhelgona, i samarbete med begravningsbyråerna. Hur går en begravning till och vad tror vi i kyrkan händer när någon dör?

Kontaktperson Tierp:

Kontaktperson Karlhom:

Kontaktperson Skärplinge & Hållnäs: