Foto: Alex & Martin

Plantering & Gravskötsel

För många är det ett kärt besvär att besöka graven och göra den fin. Kanske planterar vi en blomma eller sätter en bukett i vas för att minnas någon.

Tierps pastorat sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor och gravrättsinnehavarna ansvarar för vården av de enskilda gravplatserna.

För dig som av olika anledningar inte har möjlighet att besöka graven så ofta erbjuder vi, mot ersättning, skötsel av graven. På så sätt kan du vara säker på att graven ser omskött och prydlig ut och det kan också kännas bra att veta att blommorna blir vattnade och ogräset hålls i schack om du reser bort över sommaren. 

Beställning av Plantering & Gravskötsel

Fyll i formuläret nedan för att beställa gravskötsel och plantering:

Gravskötsel

Övriga tjänster som till exempel etablera planteringsyta, återställa planteringsyta, enstaka rensning av planteringsyta och justering av blomlist: 360 kr/timme övrig taxa, 695 kr/timme övrig taxa där traktor behövs.

Det är du som gravrättsinnehavare som ansvarar för återställning och säkring av gravstenen. Du kan välja att anlita Tierps pastorat för att utföra arbetet. Du kan också välja att utföra arbetet själv eller anlita en entreprenör. Du ansvarar då själv för att gravstenen säkras och återställs på ett korrekt sätt enligt gällande lagstiftning.

-

Gravrättsförlängning

-

Plantering vårblommor

-

Plantering sommarblommor

-