Foto: Alex & Martin

Pågående projekt

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv. Omsorgen om våra fastigheter tar vi i Svenska kyrkan i Tierp på största allvar. Här hittar du information om vad vi just nu gör för att förvalta detta ansvar.

Vårt gemensamma lagskyddade kyrkliga kulturarv består inte bara av kyrkor utan omfattar hela kyrkomiljöer, klockstaplar, kyrkogårdar, kyrkotomter och inventarier. I vårt stift finns nästan 300 kyrkor. Därtill kommer en rad andra byggnader som kräver underhåll.

Omsorgen om kyrkorna är ett ansvar som både Kyrkoordningen och allmänna lagar reglerar. Det är en snårskog av lagar, regler och tillstånd som behövs när en kyrka skall förvaltas. Därför är våra församlingars brinnande engagemang för sina kyrkor så viktigt. Det finns en önskan att använda kyrkorna, en vilja att vårda och bevara men också att förnya och omgestalta.

Riktning av gravstenar

Tierps pastorat genomför löpande riktning och säkring av gravstenar på pastoratets samtliga kyrkogårdar. Kontroll av gravstenar är ett arbete pastoratet är ålagd att genomföra, men det är gravrättsinnehavarna som ansvarar och bekostar arbetet med eventuell återmontering.

Tierps pastorat har genom upphandling anlitat en extern entreprenör som åtgärdar de stenar pastoratet ansvarar för, detta avtal kommer gravrättsinnehavare få möjlighet att hänga på. Arbetet med privatägda gravstenar sker i en uppgörelse mellan gravrättsinnehavaren och entreprenören utan inblandning från pastoratet och sker på samtliga kyrkogårdar under sommarhalvåret.

Renovering av Nathanaelskyrkan

Vecka 36–43 är Nathanaelskyrkan i Tierp stängd på grund av renovering. Under denna period sker våra ordinarie verksamheter och gudstjänster i andra lokaler/kyrkor i Tolfta församling. Se månadsprogrammets punkter för mer information.

Arbete på Nathanael och Toflta kyrkogård

Tierps pastorat utför under året arbete med redskapsställ och vattenposter på dessa kyrkogårdar. Behovet av en förändring av redskapsplatserna har behandlats av länsstyrelsen. Vissa slutgiltiga åtgärder av grusgångar och inramning kommer även att ske. Under arbetets gång kommer maskiner och fyllningsmaterial finnas på området, för allas säkerhet ber vi om försiktighet när man beträder området.

Renoveringen av Västlands kyrktorn

Ni kanske undrar hur det går med Västlands kyrka och dess kyrktorn som har stått under renovering under några månader. Det omfattande arbete som inleddes i våras hoppades vi skulle vara färdigt nu till hösten 2022 – men skadorna har visat sig vara större än vi trott och renoveringen kommer att fortgå under längre tid än beräknat. Läs mer här!