Onsdagsöppet

Kom till Onsdagsöppet! Här sprider vi ut oss i lokalerna och delar gemenskap. Här finns god soppmiddag, grupper att delta i och kvällsgudstjänst. Onsdag 18 maj är det terminsavslutning på Onsdagsöppet - bibelstudium och andakt är sammanlagda i stora salen på Nathanaelgården, under ledning av kyrkoherde Kristin Elf.

Tid: Onsdagar kl 16.30–19.30
Plats: Nathanaelgården i Tierp

Onsdag 18 maj är det terminsavslutning på Onsdagsöppet - bibelstudium och andakt är sammanlagda i stora salen på Nathanaelgården, under ledning av kyrkoherde Kristin Elf.

16.30–18.30: Soppmiddag
16.00–17.00: Bibelstudium och andakt
17.00–19.00: Språkcafé

Nathanaelgården
Nathanaelgården Foto: Kristin Schyllner
Språkcafé
Språkcafé Foto: Kristin Schyllner